Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΔΠΔΑ 05/2019 – Διερμηνέας Αραβικών-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 5 Μαΐου 2019