Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ   – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της ΑΘΗΝΑΣ.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΑΒΟΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΔΠΔΑΓ/2019 – Διερμηνέας Αραβικών και Γαλλικών-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.