Διερμηνέα Αραβικών αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Μία θέση Διερμηνέα Αραβικών προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΑ18/2018 «Διευκόλυνση Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Υλική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr με ένδειξη τον κωδικό θέσης ΔΠΔΑ 687/2018 – «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑ18/2018 «Διευκόλυνση Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Υλική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ EA18

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ