Διερμηνέα Αραβικών αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Θέση Διερμηνέα – Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μετάβασις P.528-001/2018» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης «ΔΙΕΡ-ΠΔ 556/2018- Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια – Πρόγραμμα Μετάβασις – Αθήνα»

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ’ – ΑΘΗΝΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ