ΝΕΑ ΘΕΣΗ «ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Εργασιακό Σύμβουλο για την περιοχή της Αθήνας.

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ_ΑΘΗΝΑ (1)

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

«ΕΡΣ/2019 – Εργασιακός Σύμβουλος –  Πρόγραμμα Μετάβασις – Αθήνα» (P.528-001/2018).

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.