Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ / ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ / ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Λέσβου. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΛΟΣΑΒΗΤΡΙΑΣ ΦΑΡΣΙ Ή ΑΡΑΒΙΚΩΝ_ΜETAVASIS_ΛΕΣΒΟΣ 03_2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΔΦΠΔ 03/2019 –  Διερμηνέας Φαρσί ή/και Αραβικών / Πολιτισμική Διαμεσολαβήτρια για τη Λέσβο

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 17 Μαρτίου 2019.