ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Ουρντού – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή/τρια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τις προκηρύξεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_ 24.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΔΠΔ-ΟΥ 07/2019 – Διερμηνέας Ουρντού – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια – Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 18 Αυγούστου 2019.