Διερμηνέα Σοράνι-Κουρμάντζι αναζητά η Κάριτας Ελλάς για τη Θεσσαλονίκη

Η προκήρυξη αφορά το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος – Στέγαση Προσφύγων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αναζητείται ένας Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής – Διερμηνέας Σοράνι – Κουρμάντζι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη, έως την Τρίτη 1η Μαΐου 2018, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔ 04/2018 Διερμηνέας Σοράνι-Κουρμάντζι / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Θεσσαλονίκη

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΔΠΔ 04/2018 Διερμηνέας Σοράνι-Κουρμάντζι / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Θεσσαλονίκη

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς από αυτούς, άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ-ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατεβάστε την Αίτηση