Νέα θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ για την περιοχή της Λέσβου.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – ΛΕΣΒΟΣ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΔΠΔ 04/2019 – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ/Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.