ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Αραβικών και Γαλλικών για την περιοχή της Αττικής. . 

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΡΑΒΙΚΩΝ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ_ΑΘΗΝΑ_27.09.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΔΑΓ09/2019 – Διερμηνέας Γαλλικών και Αραβικών – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια – Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών στην Αθήνα».

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.