ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνείς Αραβικών και Σοράνι-Κιρμαντζί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε τις προκηρύξεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_03.07.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 03.07.2019 

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΔΠΔΣΚ 07/2019 – Διερμηνέας Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικός/ή
Διαμεσολαβητής/τρια – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN
SHELTER PROJECT 2019 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΔΠΔΑ 07/2019 – Διερμηνέας Αραβικών – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019 –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019.