ΝΕΑ ΘΕΣΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά «Υπεύθυνο/η Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

Διαβάστε την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΔΑΠ_23_01_2020

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΔΑΠ 01/20.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται
η Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020.