ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΑΡΣΙ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΣΤΟΝ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΦΑΡΣΙ

Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ_ΛΕΣΒΟΣ_ 12 2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔΦ 12/2019

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2019.