Νέα θέση ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  Υπεύθυνο για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού προγραμμάτων στέγασης και ενσωμάτωσης προσφύγων και μεταναστών για την περιοχή της Αθήνας. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 02/2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.