Νέα θέση Διερμηνέα / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών για να απασχοληθεί στο Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

Διαβάστε την Προκήρυξη Διερμηνέα -Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών και Γαλλικών

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔΑΓ 716/2018 – «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ» Αραβικών και Γαλλικών

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται

η Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.