ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕA ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOY ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤH

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα  ΔΙΕΡΜΗΝΕA ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚO ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤH

Διαβάστε την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕA ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_10_2020

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔΣΚ 01/2020 – Διερμηνέας Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.