ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΦΑΡΣΙ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα/Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Φαρσί

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_947_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ_HELIOS_ΑΘΗΝΑ_11 2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019.