Νέα θέση ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών  για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ-ΘΕΣΣΑΛONIKH

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΣΚΛ 02/2019 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.