Νέα θέση Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών στην Αττική

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Συντονιστή Κοινωνικών Λειτουργών  για την περιοχή της Αττικής.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΤΤΙΚΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΣΚΛ 06/2019 – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ URBAN SHELTER PROJECT»

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  Κυριακή 16 Ιουνίου 2019.