ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_ΠΡΟΓΡ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ_ΘΕΣΣΑΛ_12 2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΣΚΛ-ΘΕΣΣ 12/2019  – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ URBAN SHELTER PROJECT»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019.