ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΦΑΡΣΙ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα ΥΠΕΥΘΥΝΟ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΦΑΡΣΙ) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_948_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ_ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΡΣΙ_HELIOS_ΘΕΣΣ 11 19 (1)

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΔΦ 11/19.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019.