Νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Μία (1) θέση Συντονιστή Πεδίου και τρεις (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

για την περιοχή της Αθήνας προκηρύσσει  η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του Προγράμματος Αστικού Καταλύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  αποστείλουν α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή,

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και δ) Δήλωση Συναίνεσης

στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ