Νέες θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Οι δύο προκηρύξεις αφορούν συνολικά τρεις διερμηνείς για την περιοχή της Αθήνας.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε την πρώτη προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε τη δεύτερη προκήρυξη πατήστε εδώ.