Νέες θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Η προκήρυξη αφορά το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος – Στέγαση Προσφύγων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα αναζητούνται 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 Διερμηνείς Αραβικών, 1 Φαρσί και 1 Σοράνι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη, έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, με τρεις τρόπους:
-Είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη και με ένδειξη τους παρακάτω κωδικούς θέσης:

ΚΛ -2/2018ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού

ΔΠΔ ΑΡΑΒΙΚΑ -2/2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για τη θέση Διερμηνέα Αραβικών

ΔΠΔ ΦΑΡΣΙ -2/2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί

ΔΠΔ ΣΟΡΑΝΙ -2/2018, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ για τη θέση Διερμηνέα Σοράνι

-Είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του κωδικού της θέσης, όπως αναφέρονται παραπάνω.
-Είτε με επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης στην Αθήνα, στον 7ο όροφο.
Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.