Παράταση της προκήρυξης για Οικονομικό Σύμβουλο – Υπεύθυνο Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον να καταθέσουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη, έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, με τρεις τρόπους:

  1. Είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΟΣ-ΥΦΥ – 1/2018, Πρόγραμμα «Μετάβαση», Αθήνα.
  2. Είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του κωδικού της θέσης ΟΣ-ΥΦΥ – 1/2018, Πρόγραμμα «Μετάβαση», Αθήνα.
  3. Είτε με επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης στην Αθήνα, στον 7ο όροφο.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ