Προκήρυξη για τρεις νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Τρεις νέες θέσεις εργασίας προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς για την περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστικού Καταλύματος 2018 – Στέγαση Προσφύγων / Urban Shelter Project 2018. Ειδικότερα αναζητείται ένας Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένας Συντονιστής Πεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τους παρακάτω κωδικούς θέσης:

ΥΣΠ – 10/2018 για τη θέση Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου

ΣΠ – 10/2018  για τη θέση Συντονιστής Πεδίου

ΚΛ – 10/2018 για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε την προκήρυξη 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ