Προκήρυξη Διερμηνέα Φαρσί για την περιοχή της Αθήνας

Προκήρυξη Διερμηνέα Φαρσί

 

H Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διευκόλυνση Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Υλική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  job.caritas4@caritas.gr

έως την Τρίτη 13 Νοεμβρίου με ένδειξη τον κωδικό θέσης ΔΠΔΦ 636/2018 – «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΦΑΡΣΙ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑ18/2018 «Διευκόλυνση Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας και Υλική Στήριξη Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα».

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ_ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΦΑΡΣΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EA18 – ΑΘΗΝΑ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ