Νέα Θέση Υπεύθυνου Προγράμματος Ένταξης και Βιοπορισμού

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Προγράμματος Ένταξης κι Βιοπορισμού 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS – ΑΤΤΙΚΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΥΠΕΒ 06/2019 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS, ΑΤΤΙΚΗ.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 07 Ιουλίου 2019.