Νέες θέσεις Υπευθύνων Πεδίου

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνους Πεδίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_12.06.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΥΠ 06/2019 – Υπεύθυνος Πεδίου, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ /
URBAN SHELTER PROJECT 2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.