Τρεις νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Λέσβο

Τρεις θέσεις εργασίας προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς. Οι προκηρύξεις αφορούν έναν Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου για το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος στην περιοχή της Αθήνας, έναν Διερμηνέα – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Αραβικών ή/και Φαρσί για το νησί της Λέσβου και έναν Εργασιακό Σύμβουλο για το Πρόγραμμα Μετάβασις στην Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις είναι η Τρίτη 28 Αυγούστου για τη θέση του Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου, και η Παρασκευή 31 Αυγούστου για τις θέσεις του Εργασιακού Συμβούλου και του Διερμηνέα.

Δείτε την προκήρυξη για τη θέση του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ

Δείτε την προκήρυξη για τη θέση του ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑΣ _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ _ ΛΕΣΒΟΣ

Δείτε την προκήρυξη για τη θέση του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ _ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ