ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνους/ες Πεδίου και Διασύνδεσης. 

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II – ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 10.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΥΠΔ 07/2019 – Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II».

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019.