Υπεύθυνο Πεδίου για την περιοχή της Αττικής αναζητά η Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά  Υπεύθυνο Πεδίου για την περιοχή της Αττικής. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ YΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΤΤΙΚΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΥΠ 06/2019 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  Κυριακή 16 Ιουνίου 2019.