«ΚΑΡΙΤΑΣ»

ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτή είναι η δική μου εντολή

“να αγαπάτε
ο ένας τον άλλο,
όπως εγώ σας αγάπησα”

Από την ίδρυσή της η Εκκλησία του Χριστού, λαός βαπτισμένων, «ήταν αφοσιωμένη στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία (κήρυγμα-μαρτυρία), στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές (λατρεία), …. είχαν τα πάντα κοινά …. πουλούσαν και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός (υπηρεσία αγάπης-διακονίας) (Πρ. Αποστ. 2, 42-44)» και μέχρι σήμερα συνεχίζει την τριπλή αποστολής της ανά την οικουμένη.

Ο Πάπας Βενέδικτος 16ος στην Αποστολική Επιστολή του (11-11-2012) σε μορφή Ιδιόβουλου με τίτλο ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, επαναλαμβάνει τα παραπάνω με διαφορετική έκφραση: «Η ενδόμυχη φύση της Εκκλησίας εκφράζεται σε τρία καθήκοντα: τη διάδοση του Λόγου του Θεού (κήρυγμα-μαρτυρία), την τέλεση των Ιερών Μυστηρίων (Θεία Λατρεία), την υπηρεσία της αγάπης (διακονία). Είναι καθήκοντα που προϋποθέτουν το ένα το άλλο και δεν μπορούν να χωριστούν το ένα από το άλλο».

Συνεχίζει όμως αναφερόμενος ιδιαίτερα και εκτενώς στην «υπηρεσία της αγάπης (διακονία)»: «Η διακονία της αγάπης είναι μια συστατική διάσταση της αποστολής της Εκκλησίας και μια αδιαμφισβήτητη έκφραση της ίδιας της ουσίας της. ΄Ολοι οι πιστοί έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να δεσμευτούν προσωπικά για να ζήσουν τη νέα εντολή που μας άφησε ο Χριστός (Ιω. 15,12): Αυτή είναι η δική μου εντολή: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα), προσφέροντας στον σύγχρονο άνθρωπο όχι μόνο την υλική βοήθεια αλλά και ανακούφιση και φροντίδα της ψυχής. Στην άσκηση της διακονίας της αγάπης, η Εκκλησία καλείται επίσης σε κοινοτικό επίπεδο, από τις πιο μικρές κοινότητες ως τις τοπικές Εκκλησίες και την παγκόσμια Εκκλησία. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η ανάγκη της «διοργανώσεώς της, ως προϋπόθεση για να υπάρχει τάξη στην κοινοτική διακονία», μιας διοργάνωσης διαρθρωμένης και μέσω θεσμικών εκφράσεων».

«Οι οργανωμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της φιλανθρωπίας, που προωθούνται από όλους τους πιστούς σε διάφορα μέρη είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και απαιτούν κατάλληλη διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα: έχουν αναπτυχθεί σε ενοριακό, τοπικό και διεθνές επίπεδο οι  δραστηριότητες των «Κάριτας», ένα θεσμό που προωθεί η εκκλησιαστική ιεραρχία, που έχουν δικαίως  κερδίσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των πιστών και πολλών άλλων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για τη γενναιόδωρη και συνεπή μαρτυρία της πίστης, καθώς επίσης και για την συγκεκριμένη βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Παράλληλα με αυτή την τεράστια πρωτοβουλία, που στηρίζεται επίσημα από την Εκκλησία, έχουν εμφανιστεί, σε διάφορα μέρη, πολλές άλλες πρωτοβουλίες που προήλθαν από την ελεύθερη στράτευση των πιστών, οι οποίοι, με διάφορους τρόπους, και με τη δική τους προσπάθεια, θέλουν να εκδηλώσουν συγκεκριμένα την αγάπη τους σ’ αυτούς που την έχουν ανάγκη».

“Η Κάριτας υλοποιεί το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας με οργάνωση, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια σε όλο τον κόσμο.”

το ΟΡΑΜΑ και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας

Η Κάριτας Ελλάς έχει ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού  μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.

το ΕΡΓΟ μας

Με δεδομένη την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, το δίκτυο της Κάριτας Ελλάς σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων και δράσεων. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που υλοποιούν αυτές τις δράσεις πιστεύουν πως οι άνθρωποι είναι σημαντικό να ζουν με αξιοπρέπεια.

η ΔΙΑΔΡΟΜΗ μας

Η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας στην Ελλάδα αγκάλιασε επίσημα αυτό τον θεσμό για την υλοποίηση της «υπηρεσίας αγάπης-διακονίας» στον Ελλαδικό χώρο, ιδρύοντας σε ενοριακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο την ΚΑΡΙΤΑΣ (σημαίνει ΑΓΑΠΗ),

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής, προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  ενδυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά.

ΕΓΓΡΑΨΟΥ ΤΩΡΑ