«Ακούγοντας και Καλωσορίζοντας»

Τίτλος προγράμματος: «Ακούγοντας και Καλωσορίζοντας» – Φιλοξενία και υποστήριξη για πρόσφυγες στην Αθήνα

Διάρκεια: 1/1/17 – 31/12/2017

Προϋπολογισμός: 220.253.80 €

Χρηματοδότηση: Κάριτας Γερμανίας

Στόχος: Να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αυξημένου αριθμού προσφύγων στην περιοχή των Αθηνών παρέχοντας καταφύγιο και κάλυψη των βασικών αναγκών μαζί με μια γκάμα υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης. Να κινητοποιήσει και να εντείνει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και του δικτύου εθελοντών που υποστηρίζουν το πρόγραμμα.

Περιοχή υλοποίησης: Νέος Κόσμος, Αθήνα

Κάλυψη Βασικών Αναγκών

Φιλοξενία: Φιλοξενία και υπηρεσίες υποστήριξης (προετοιμασία φαγητού, πλυντήρια κλπ.) για τουλάχιστον  60 πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο ανά πάσα στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Διατροφή: Διανομή ειδών διατροφής ή κουπονιών φαγητού για τουλάχιστον 60 άτομα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Διανομή Μη Διατροφικών Αγαθών σε 1.000 επωφελούμενους

Διανομή Ρούχων: 500 επωφελούμενοι ανά έτος

Ιατρική υποστήριξη: 250 ενήλικες και παιδιά το χρόνο επωφελούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται συνολικά (ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα)

Ψυχο-κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες: Μια σειρά υπηρεσιών (π.χ. ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, συνοδεία κλπ.) παρέχεται σε 400 επωφελούμενους ανά χρόνο

Δραστηριότητες Κοινότητας: Στις κοινοτικές δραστηριότητες (κοινά δείπνα, γιορτές, παιχνίδια, σεμινάρια, προβολές, αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές και άλλες συγκεντρώσεις) που οργανώνονται, εμπλέκονται όλα τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας (επωφελούμενοι, μέλη του προσωπικού, εθελοντές, τοπική ενοριακή κοινότητα, κλπ.). Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τουλάχιστον 1.000 επωφελούμενους

Εκπαίδευση: Σχολείο, σεμινάρια και μαθήματα για παιδιά και οικογένειες (σχολικό πρόγραμμα, μαθήματα γλώσσας, ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια, κλπ.) για έναν συνολικό αριθμό 500 επωφελούμενων ανά χρόνο (παιδιά και ενηλίκους).