Κοινωνική υποστήριξη

Τίτλος προγράμματος: Πρόγραμμα για Κοινωνικές υπηρεσίες και Ασφαλή Διαμονή για Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελλάδα

Διάρκεια: 1/9/2016 – 31/12/2017

Προϋπολογισμός: 2.434.872 €

Χρηματοδότηση: Κάριτας Ελβετίας

Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα, Λέσβος

 

Πρόσφυγες και μετανάστες λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες τους μέσα από την άμεση παροχή της υπηρεσίας ή μέσα από την αναφορά τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και συμμετέχουν σε μαθησιακές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ευάλωτοι αιτούντες άσυλο στην Αθήνα και τη Λέσβο έχουν πρόσβαση σε ασφαλή διαμονή και καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.