Ξενώνες φιλοξενίας

Τίτλος Προγράμματος: Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος

Διάρκεια: 1/1/2017 – 31/12/2017

Προϋπολογισμός: 895.426,57 €

Χρηματοδότηση: ΕΕ και διεθνείς δωρητές

Συντονιστής: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Συνεργασία: CRS / Κάριτας Ελλάς / Κάριτας Αθήνας

Στρατηγικός στόχος είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα καταλύματος, όπως επίσης και άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες που κάνουν χρήση των Κέντρων Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας στην Αθήνα, να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες για ασφάλεια με αξιοπρέπεια, να επωφελούνται χρησιμοποιώντας προστατευμένα και αξιοπρεπή καταλύματα αλλά και επιπλέον διαθέσιμες υπηρεσίες, όπως είναι οι γενικές πληροφορίες, εξατομικευμένη διαχείριση ανά περίπτωση, μαθήματα ενηλίκων και κοινωνικές δραστηριότητες, χώροι κατάλληλοι για παιδιά, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, και πρόσβαση σε ψυχολογική και νομική υποστήριξη.

Επίσης, το CRS και η Κάριτας Ελλάς παρέχουν προπληρωμένες κάρτες μετρητών στους επωφελούμενους, μέσω των οποίων καλύπτουν τις ανάγκες τους  για τρόφιμα,  είδη υγιεινής και άλλα μη διατροφικά αγαθά καθώς  και για μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το CRS και η Κάριτας Ελλάς παρέχει χώρους για 700 θέσεις ωφελούμενων μελών ευπαθών ομάδων του προσφυγικού πληθυσμού στην ενδοχώρα κατά τη διάρκεια υλοποίησης  του προγράμματος.