«Μετάβασις»

 

Τίτλος προγράμματος: «Μετάβασις» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα

Διάρκεια: 01/02/2017 – 30/06/2018

Προϋπολογισμός: 1.358.382, 50€

Χρηματοδότηση: Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και Κάριτας Γερμανίας

Στόχος: Να μετριαστεί το συναίσθημα ματαίωσης και τα ψυχολογικά βάρη προσφύγων και μεταναστών μέσα από την παροχή ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης και να υποστηριχθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσής τους στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία διά μέσου εκπαιδευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων αλλά και δράσεων ενσωμάτωσης.

Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέσβος, Σέρρες

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος η Κάριτας Ελλάς έχει δημιουργήσει δύο Κοινωνικά Κέντρα. Ένα στην Αθήνα (Νέος Κόσμος) και ένα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα το πρόγραμμα προσφέρει:

Προστασία: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οργανωμένη μέσα από εσωτερικές και εξωτερικές αναφορές, συνεδρίες ατομικές, ομαδικές ψυχολογικές συνεδρίες, παροχή νομικών συμβουλών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, επικοινωνία με υπηρεσίες ασύλου διά μέσου skype – 2.700 επωφελούμενοι

Εκπαίδευση: Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας για ενήλικες – 2.800 επωφελούμενοι

Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση: Συνέντευξη για να διαμορφωθεί προφίλ του επωφελούμενου, εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα απασχόλησης της Κάριτας Ελλάς, παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτική σε ατομικές συνεδρίες, σύνδεση με ευκαιρίες απασχόλησης – 300 επωφελούμενοι

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις πρόσφυγες και μετανάστες για τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό – 800 επωφελούμενοι

Δημιουργική απασχόληση: Η Κάριτας Ελλάς είναι η πρώτη οργάνωση που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016 ένα πιλοτικό πρόγραμμα για δημιουργία «χώρων δημιουργικής απασχόλησης ανδρών» στη δομή φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ της Λέσβου, προσφέροντας ένα χώρο όπου οι ωφελούμενοι μπορούν να συναντηθούν, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν «κοινωνικές δραστηριότητες». Ο χώρος αυτός έχει αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική από την Διεθνή Κάριτας στο εργαστήριο «Monitoring and Evaluation workshop» που οργανώθηκε για την προσφυγική κρίση ως απάντηση των εταίρων στην λεγόμενη Βαλκανική οδό. Το πρόγραμμα εστιάζει στην επανάληψη της βέλτιστης αυτής πρακτικής μέσα από τη δημιουργία κοινοτικών ψυχαγωγικών χώρων για άνδρες και γυναίκες στις δομές του Καρά Τεπέ, του Σκαραμαγκά στην Αθήνα και στις Σέρρες στην βόρεια Ελλάδα – 6.000 επωφελούμενοι.