Παρατηρητήριο της φτώχειας

Απαραίτητο εργαλείο είναι η Βάση Δεδομένων OSPOWEB, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία προς συμπλήρωση  και βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα έντυπα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση που αρχικώς  χρησιμοποιούν οι εθελοντές-λειτουργοί Κάριτας.

Στόχος είναι:

Η ακριβής αποτύπωση στοιχείων για τη φτώχεια στην Ελλάδα.

Το να δώσουμε «φωνή» στους κοινωνικά αποκλεισμένους συνανθρώπους μας που «δεν ακούγονται».

Η ενδυνάμωση των ενοριών και των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εμψύχωσης των συνανθρώπων μας.

Ο σχεδιασμός για μελλοντικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες που αποτυπώνονται στο σύστημα καταγραφής. Το OpsoWeb αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για μελλοντικά προγράμματα σύμφωνα με τις τοπικές αλλά και εθνικές ανάγκες όπως αυτές αποτυπώνονται μετά τη συλλογή δεδομένων.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν την περίοδο 2014-2015 οδήγησαν στην πρώτη έκδοση της «Έκθεσης για τη Φτώχεια» της Κάριτας Ελλάς που μοιράστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα συνολικά στοιχεία της Κάριτας για τη Φτώχεια δημοσιεύονται σε σταθερή ετήσια βάση για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας, υψώνοντας τις φωνές εκείνων που δύσκολα ακούγονται και, λόγω της κρίσης, διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες.