Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων – PROGETTO GEMELLAGGI

Γενικός στόχος: Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, τεχνογνωσίας και η ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα σε Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά, 8 Επαρχιακές Κάριτας από την Ελλάδα, έχουν αδελφοποιηθεί με 14 Επαρχιακές Κάριτας της Ιταλίας. Στόχοι του προγράμματος:

Η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την καλύτερη προσφορά υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες σε κάθε περιοχή και τις προτεραιότητες που τίθενται από την τοπική κοινωνία

Η παρατήρηση, η δράση, η εκπαίδευση, η δέσμευση σε μια θετική και αποδοτική απάντηση στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας

Η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σχετικά με τις καλές πρακτικές

Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι κοινές δράσεις όπως π.χ. καλοκαιρινές κατασκηνώσεις για νέους, εθελοντική προσφορά στο προσφυγικό έργο κλπ.