Πρόγραμμα Φιλίας – Κάλεσμα για εθελοντές!

Το «Πρόγραμμα Φιλίας» (Buddy Program) είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό πρόγραμμα, που εφαρμόζει για πρώτη φορά η Κάριτας στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει και προωθεί την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία μέσω της δημιουργίας δεσμών με τoν ντόπιο πληθυσμό και τις τοπικές κοινωνίες.

Γιατί το κάνουμε;

 • Γιατί σύμφωνα με έρευνες, η ένταξη των «νέων γειτόνων μας» στην κοινωνία μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή συμβίωση και την αρμονική μας συνύπαρξη.

 • Γιατί η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν την καρδιά μιας υγιούς κοινωνίας.

 • Γιατί τα οφέλη και για τους δύο, πρόσφυγες και τοπικές κοινωνίες είναι πολλά:

– Μέσα από την αλληλεγγύη δίνεται νόημα στην ίδια τη ζωή

– Πιθανή δημιουργία φιλικών σχέσεων.

– Ανάπτυξη των διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Πώς το κάνουμε;

 • Μια οικογένεια προσφύγων ή ένα άτομο μπορεί να γίνει φίλη (buddy) με μια ελληνική οικογένεια ή ένα άτομο αντίστοιχα. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία να αλληλογνωριστούν και να αλληλοϋποστηριχθούν, όπως επίσης και να συμμετάσχουν σε κοινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τον αμοιβαίο σεβασμό.
 • Μέσα από τρόπους δοκιμασμένους σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον γνωριμίας με βάση την εμπειρία των ανθρώπων της Κάριτας. Όλη η διαδικασία βασίζεται, συντονίζεται και παρακολουθείται σε όλα της τα στάδια από τη συντονιστική ομάδα της οργάνωσης που αποτελείται από πολύ έμπειρους εργαζόμενους στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
 • Η ομάδα της Κάριτας, θα διοργανώσει εκδηλώσεις σε ποικίλους χώρους και με πολλά είδη δραστηριοτήτων, που θα δώσουν χώρο και χρόνο για διάδραση μεταξύ των φίλων (buddies). Μουσική, παιχνίδια, μαγειρική, συζήτηση, δημιουργικές δραστηριότητες είναι κάποια από αυτά που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Εθελοντές

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά εθελοντές για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες σε αυτό το νέο τους ξεκίνημα στην χώρα μας! Οι εθελοντές θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να εξοικειωθούν με τις νέες γειτονιές και τα νέα περιβάλλοντα και θα ανταλλάξουν μαζί τους πολιτισμικά στοιχεία (κουζίνα, μουσική κ.α). Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης ξένων γλωσσών (Ελληνικά, Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Φαρσί κ.ά.)

 


Για Πληροφορίες και περαιτέρω ενημέρωση και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρακαλώ, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση leontiadou@caritasdemo1.99idesign.com

 

Calling Volunteers for the Caritas Buddy Program!

The Caritas Buddy Program is a special and unique program, realized for the first time in Greece by Caritas. The program supports and promotes refugee inclusion in Greek society via bonding with native population and local societies.

Why do we do it?

 • Because, according to research, social inclusion of our «new neighbors» is a necessary requirement in order to achieve peaceful coexistence.
 • Because social cohesion and solidarity form the core of a healthy society.
 • Because for both refugees and local communities,  benefits are numerous:

– Through solidarity, life itself attains purpose.

– Possible formation of strong and diverse friendships.

– Development of interpersonal and intercultural social skills.

How do we do it?

 • A single or family of refugees has the opportunity to «buddy» up with a local family or individual. In said manner «buddies» have the chance to learn and support each other. Likewise, they can also take part in common recreational activities on the basis of culture and idea exchange as well as mutual respect.
 • Through means that have been enforced and tested in other countries for many years, we aspire to create a friendly and safe environment to connect and bond with locals, at the hand of Caritas people’s experience. The entire process is founded, managed and monitored by the Organization’s Coordinating Team involving highly experienced workers of the fields of social and humanitarian sciences.
 • The Caritas team shall organize events in various locations and including an assortment of activities, creating time and place for «buddy» interaction. Musical, gaming, cuisine, conversation and other creative activities are just a fragment of what will be put together via «Buddy Program» events.

Caritas Hellas is hereby calling volunteers who will support refugees throughout their new beginning in our country! Volunteers will help refugees familiarize themselves with their new neighborhoods and environment, and they will exchange cultural elements (cuisine, music etc). In addition, the «buddy program» provides a useful opportunity to practice or even learn foreign languages (Greek, Arabic, French, English, Farsi etc).

For further information or in order to express interest for the «buddy program», please communicate via the following e-mail address: leontiadou@caritasdemo1.99idesign.com