Στέγαση

Τίτλος προγράμματος: Παροχή Στέγασης σε Πρόσφυγες σε Επίσημες Δομές Φιλοξενίας

Διάρκεια Προγράμματος: 1/2/2017 – 30/6/2018

Προϋπολογισμός:  900.000,00  €

Χρηματοδότηση: Κάριτας Γερμανίας – Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών

Στόχος: Η παροχή 50 αυτόνομων και ανεξάρτητων οικίσκων στη δομή των Διαβατών για την ασφαλή διαμονή τους. Αποτελεί συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. ASB που έχει αναλάβει την παροχή άλλων 106 οικίσκων και την πραγματοποίηση όλης της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία τους.

Περιοχή υλοποίησης: Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Επωφελούμενοι:  Κάλυψη 400 θέσεων σε 50 οικίσκους