Δήμος Αθηναίων προς Κάριτας: «Συνεχίζουμε μαζί!»

Η Κάριτας συμμετέχει από τον Ιούνιο του 2017, στο Κέντρο Συντονισμού για Πρόσφυγες και Μετανάστες του Δήμου Αθηναίων (Athens Coordination Centre for Migrant and Refugee issues), μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων που στόχο έχει το συντονισμό και συνέργεια όλων των εταίρων για την αποτελεσματικότερη και ουσιαστική στήριξη των προσφύγων και μεταναστών.

Εθελοντές και υπάλληλοι της Κάριτας Ελλάς και Κάριτας Αθήνας μας εκπροσωπούν σε όλες τις επιτροπές του Κέντρου: Νομικά θέματα, Οικονομική ενδυνάμωση και Εργασιακή ένταξη, Εκπαίδευση, Υγεία, Στέγαση, Θέματα Ισότητας Φύλων.

Σε επιστολή του, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης ευχαριστεί θερμά την Κάριτας Ελλάς και όλους τους φορείς κι οργανώσεις «για την ενεργή συμμετοχή στο Κέντρο Συντονισμού του Δήμου για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR)» και υπογραμμίζει ότι «η λειτουργία του Κέντρου, χάρη στη δική σας συμβολή, έχει επιτρέψει στον Δήμο να ενισχύσει και να διευρύνει τον ρόλο του απέναντι στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος».

«Η λειτουργία του Κέντρου μάς γεμίζει αισιοδοξία, καθώς η πολύτιμη γνώση σας και η άμεση επαφή σας με ευάλωτους πληθυσμούς έρχεται να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση στις υπηρεσίες του Δήμου και να τις βοηθήσει να απαντήσουν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών» σημειώνει ο κ. Καμίνης και προσθέτει:

«Το έργο που έχετε παράξει συλλογικά -το στρατηγικό σχέδιο ένταξης, η προετοιμασία του Οδηγού για τον Μηχανισμό Ετοιμότητας, καθώς και οι προτάσεις σας για πάνω από 60 πιλοτικές δράσεις που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό, σε συνδυασμό με τα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί ήδη με άλλους δήμους της Ελλάδας- είναι ενδεικτικά της δυναμικής και της αξίας του Κέντρου, καθώς και του κεντρικού του ρόλου στο πλαίσιο της ανταλλαγής τεχνογνωσίας πέρα από τα όρια της Αθήνας».

«Συνεχίζουμε μαζί!» καταλήγει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης.

Για να δείτε την επιστολή πατήστε εδώ