Εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης στη σχολή μόδας PANSiK

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής ένταξης που υλοποιούν οι οργανισμοί μας για τους δικαιούχους του προγράμματος στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (πρόγραμμα ESTIA), οκτώ (8) ωφελούμενοι (έξι από την Kάριτας Αθήνας και δύο από την Κάριτας Ελλάς) παρακολουθούν εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης στη σχολή μόδας PANSiK για να γίνουν patronist. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο (2) μήνες.

 

Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ένταξης (CH, CA, CRS)