Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Κάριτας Ευρώπης για τη Μέτρηση του Κοινωνικού Αντίκτυπου, 12-14 Ιουνίου 2019.

Κατά τις ημερομηνίες 12 με 14 Ιουνίου 2019, η Κάριτας Ευρώπης είχε την ευκαιρία να οργανώσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη “μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου” για τις οργανώσεις / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Μαδρίτη, με την υποστήριξη της Κάριτας Ισπανίας, διακεκριμένων εκπαιδευτών και συμμετεχόντων από όλη την Ευρώπη (για την πλήρη προβολή προγράμματος μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο : Σύνδεσμος 1 – Πρόγραμμα Σεμιναρίου).

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προέρχονταν από διάφορες εθνικές οργανώσεις της Κάριτας (Κάριτας Αυστρίας και Βιέννης, Γεωργίας, Ελλάδος, Ιταλίας, Μαυροβουνίου, Πολωνίας, Πορτογαλίας και Ουκρανίας).

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ενασχόληση με την κοινωνική οικονομία, μέσω ενός εύρους κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. Magdas, Fa Bene κ.λπ.), προγραμμάτων (π.χ. Elba, Your Job κ.λπ.), πρωτοβουλιών / οργανώσεων (ομάδα δράσης της Κάριτας Ευρώπης για την κοινωνική οικονομία, άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα / οργανισμοί ομπρέλας) και είχαν εμπλακεί κατά το παρελθόν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του έργο τους.

Όσον αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο Δρ. Georg Mildenberger, διακεκριμένος καθηγητής και επικεφαλής της έρευνας στο Κέντρο Κοινωνικών Επενδύσεων και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, συντόνισε την εκπαιδευτική διαδικασία στο θέμα της μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, κατά τις πρώτες δύο ημέρες του σεμιναρίου (για την πλήρη προβολή της παρουσίασης του Δρ. Mildenberger μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύνδεσμος 2 – Παρουσίαση Mildenberger). Κατά την τελευταία ημέρα,  είχαμε την ευκαιρία να εμπλακούμε σε έναν πραγματικά γόνιμο διάλογο, αντλώντας από τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών και με το συντονισμό του κ. Antonio Fantasia να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο του σεμιναρίου και να συζητήσουμε για τον μελλοντικό σχεδιασμό των πρωτοβουλιών που η Κάριτας Ευρώπης θα μπορούσε να προάγει στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η κατάρτιση ξεκίνησε με τη γνωριμία των συμμετεχόντων, τα ενδιαφέροντά τους και τη πρότερη εμπλοκή τους με την μέτρηση και την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου. Αυτό μας έδωσε μια επισκόπηση των διαφορετικών πεδίων και πλαισίου λειτουργίας που απαντούν οι συνάδελφοί μας καθημερινά και έφερε στο φως τις διάφορες διαστάσεις του κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου που διατελούν οι οργανώσεις της Κάριτας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ανέδειξε δε τη σημασία της μέτρησης και της αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου ως μια κλιμακούμενη προϋπόθεση και δείκτης υψηλής ποιότητας και επαγγελματισμού για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν.

Ως εκ τούτου, κατά την πρώτη ημέρα κατάρτισης, δόθηκε έμφαση στην διερεύνηση βασικών εννοιών σχετικά με τη μέτρηση των επιπτώσεων, καθώς και απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που αφορούν το “γιατί” και το “πως” επιδιδόμαστε σε μια εκτίμηση κοινωνικού αντικτύπου. Η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και η συζήτηση επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέσα από εκθέσεις προσανατολισμένες στην έννοια του κοινωνικού αντίκτυπου, αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό εργαλείο εκμάθησης το οποίο λειτούργησε σε συμφωνία με τους γενικούς στόχους της κατάρτισης αλλά και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων.

Η δεύτερη μέρα της εκπαίδευσης ξεκίνησε με την εισαγωγή της «Θεωρίας της Αλλαγής» (Theory of Change – TOC) ως βασική ιδέα και σημείο εκκίνησης για την ανάλυση του αντίκτυπου. Μέσω της TOC οι συμμετέχοντες της ομάδας μπόρεσαν να εκτιμήσουν περαιτέρω τη σημασία της μέτρησης του αντικτύπου για το στρατηγικό σχεδιασμό των οργανισμών αλλά και για τον έλεγχο της ανάπτυξης των προγραμμάτων στα οποία εμπλέκονται.

P1210627 IMG_20190613_110555 P6110302 IMG_20190613_104541 P1210641
<
>

Προς τον άνωθεν σκοπό διεξήχθησαν αναλυτικές παρουσιάσεις, παράλληλα με δραστηριότητες χαρτογράφησης, αντλώντας από παραδείγματα της καθημερινής επαγγελματικής ζωής των συμμετεχόντων/ουσών (π.χ. Κάριτας Πορτογαλίας: Το μοντέλο της Κάριτας ως Αρωγός  / Κάριτας Ιταλίας: Το μοντέλο Εργασίας της Κάριτας για την Τοπική Ανάπτυξη). Οι εμπειρίες αυτές συζητήθηκαν σε παρουσιάσεις της ολομέλειας με την υπόλοιπη ομάδα, όπου εξήχθησαν συμπεράσματα, για την κάθε περίπτωση ειδικά.

Η παραπάνω μεθοδολογία αποδείχθηκε ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς, μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να εκτιμήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η TOC και η χαρτογράφηση των διαφορετικών μερών μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη δεικτών για την μέτρηση του αντικτύπου. Επιπλέον, υπήρξε μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε να συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους η μέτρηση του αντικτύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο εντός του οργανισμού, αλλά και ως προς ένα εξωτερικό κοινό, όπως λ.χ. πιθανοί δωρητές, επενδυτές ή άλλες δημόσιες αρχές.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε μέσα από τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε σχετικά με τα διαφορετικά θέματα που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέτοια θέματα αφορούσαν, για παράδειγμα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απαντώνται κατά την μέτρηση των επιπτώσεων καθώς και την αξιολόγηση των εγγενών και ρεαλιστικών περιορισμών που υπάρχουν κατά διαδικασία αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου ενός έργου. Οι περιορισμοί αυτοί επιμένουν ανεξάρτητα από το επίπεδο βάθους της ανάλυσης που πραγματοποιούμε, τη μεθοδολογία που ακολουθούμε ή του μοντέλου που επιλέγουμε.

Η τελευταία μέρα της εκπαίδευσης είχε ιδιαίτερη σημασία για τους συμμετέχοντες, καθώς αποτέλεσε μια ευκαιρία να ακούσουμε και να συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους ομιλητές για θέματα τα οποία αφορούσαν κοινά πεδία προβληματισμού της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι σκέψεις και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

α) Μετρήσεις κοινωνικών επιπτώσεων – η προοπτική ενός δικτύου επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (Aicha Belassir, Τεχνική Διευθύντρια της FAEDEI) (για την πλήρη προβολή της παρουσίασης μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύνδεσμος 3-Παρουσίαση Faedei).

και β) Μετρήσεις κοινωνικού αντίκτυπου – Η προοπτική ενός φιλανθρωπικού σωματείου (Lara Viada, επικεφαλής της CREAS) (για την πλήρη προβολή της παρουσίασης μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο Σύνδεσμος 4- Παρουσίαση CREAS)

Μετά τις ζωντανές συζητήσεις που ακολούθησαν, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναλογιστούν και να αξιολογήσουν την κατάρτιση που έλαβαν, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις που αποκόμισαν στις δικές τους οργανώσεις. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο είδος των επακόλουθων δράσεων που θα προγραμματιστούν στο μέλλον και αφορούν στις υποστηρικτικές ενέργειες για το θέμα του κοινωνικού αντικτύπου από την πλευρά της Κάριτας Ευρώπης.

Οι παρατηρήσεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες στην ομάδα ακούστηκαν προσεκτικά και σημειώθηκαν, ώστε να ενημερώσουν για την μελλοντική πορεία των δράσεων της Κάριτας Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.

Ο συντονισμός και η διευκόλυνση των απαραίτητων διαδικασιών εκ μέρους της Κάριτας Ευρώπης για το θέμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να επενδύσουμε στη σημασία της μέτρησης και της αποτύπωσης του κοινωνικού αντίκτυπου για τις οργανώσεις μας. Αποτελεί, άλλωστε, μια αντανάκλαση της εργασίας μας αλλά και έναν αποτελεσματικό τρόπο για την επικοινωνία σε άλλους φορείς, των προσπαθειών και των αξιών που εμπνέουν και παρακινούν την καθημερινή μας δράση.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές του σεμιναρίου αλλά και οικοδεσπότες μας από την Κάριτας Ισπανίας και την Κάριτας Ευρώπης για την προσπάθειά τους να φέρουν εις πέρας ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο  ήταν άρτια οργανωμένο και πλήρες με κάθε τρόπο. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτή η ευκαιρία θα αποτελέσει αιτία για τη συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου και θα ενθαρρύνει τους συναδέλφους μας από τις προσηνείς εθνικές οργανώσεις της Κάριτας στην ανάληψη και συμμετοχή  παρεμφερών πρωτοβουλιών.