ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELBA

Κατά τον περασμένο μήνα, η εξωτερική αξιολογήτρια του προγράμματος ELBA, κα Silva Ferretti, ολοκλήρωσε την έκθεσή της για την αξιολόγηση του προγράμματος. Εκτός από το blog που δημοσιεύτηκε σε περασμένη ανάρτηση (https://learningfromelba.wordpress.com), με το παρόν παρουσιάζεται και η τελική έκθεση αξιολόγησης για το πρόγραμμα, την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τις βασικές ιδέες που προκύπτουν από την αξιολόγηση του προγράμματος ELBA. Δεν είναι μια συνηθισμένη έκθεση αξιολόγησης. Είναι σύντομη και πρακτική και αυτό επειδή αυτή η αξιολόγηση εστιάστηκε στη διαδικασία και όχι στην ίδια την έκθεση! Τα στοιχεία και οι διάφορες ιδέες παρουσιάστηκαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η παρούσα έκθεση λοιπόν δεν επιδιώκει να συλλάβει όλα τα ευρήματα αξιολόγησης: πολλά από τα οποία έχουν μοιραστεί και σε άλλα φόρουμ (δείτε παρακάτω για τα μέσα και τους δείκτες). Επικεντρώνεται σε βασικά σημεία, και παρέχει το πλαίσιο και τα εργαλεία για την υποστήριξη των μελλοντικών προγραμμάτων και των σχετικών πρωτοβουλιών για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

‘Εκθεση Αξιολόγησης: ELBA 2 Final Evaluation Report

 

ΕΝΑ BLOG (https://learningfromelba.wordpress.com/)

Το blog δημιουργήθηκε σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Σκοπός του ήταν να μοιραστεί ανοικτά τα στοιχεία που συγκεντρωθήκαν καθώς και τις προκαταρκτικές ιδέες που παρουσιάστηκαν. Τον Φεβρουάριο – όπου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση – είχε 443 μοναδικούς επισκέπτες και 3103 προβολές σελίδας (7 σελίδες ανά επισκέπτη). Αυτή είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών πολύ μεγαλύτερη από πολλές αναφορές, κατά την οποία οι χρήστες είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να σχολιάσουν σε πραγματικό χρόνο. Επιπροσθέτως, είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πολύ βαθύτερη οπτική από ό, τι συνήθως επιτρέπει μια έκθεση, καθώς οι χρήστες μπορούσαν να διαβάσουν τις πλήρης μελέτες περιπτώσεων βλέποντας παράλληλα τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την κάθε περίπτωση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Εκτός από τις αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις διάφορες χώρες, τα βασικά ευρήματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν στην συνάντηση του ELBA στη Ρώμη (27/28 Φεβρουαρίου), σε ένα συνέδριο στο οποίο συμμετείχαν οι συντονιστές του προγράμματος, αλλά και συμμετέχοντες από άλλες πρωτοβουλίες της Κάριτας για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ιταλία. Ήταν μια πλούσια ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή, ενώ τα συμπεράσματα που διεξάχθηκαν αναμένεται να εφαρμοστούν στην συνέχιση του προγράμματος.