ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELBA

Κατά τις ημέρες 10 έως 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη πεδίου στην Ελλάδα από την κυρία Silva Ferretti για την αξιολόγηση του προγράμματος ELBA. Ήταν τρεις πολύ πλούσιες μέρες, γεμάτες ενδιαφέρον, δημιουργικές ιδέες και προβληματισμό. Η επίσκεψη αυτή είχε ως κύριο στόχο, πέρα από την αξιολόγηση των βασικών σημείων του προγράμματος, να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο επικοινωνίας και μάθησης από τα πεπραγμένα των δυο προηγούμενων περιόδων, αλλά και μια ευκαιρία για αναστοχασμό, σχετικά με το όραμα που έχουμε για την εξέλιξη του προγράμματος στο μέλλον.

ELBA Logo_opt Caritas social spot Pammakaristos1_opt Σχεδία Σχεδία1 Σχεδία2 Σχεδία3 Pammakaristos2-Gotalknow F.Joseph - Ararat
<
>
Τα παραδοτέα αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν:

Ένα ιστολόγιο: Το ιστολόγιο θα τεκμηριώνει το έργο που έχει γίνει στη χώρα. Σε κάθε χώρα, θα επισημαίνονται οι διαφορετικές εμπειρίες. Το ιστολόγιο θα περιλαμβάνει μια σύνοψη της συζήτησης στη χώρα, βίντεο και φωτογραφίες και κάποια συγκεκριμένα ευρήματα σχετικά με την εργασία.

Περίληψη των διαπιστώσεων των μελών της επιτροπής. Αυτή θα επισημάνει τις αντιλήψεις σχετικά με το έργο (διαχείριση, συνεργασία κ.λπ.) για την καλύτερη κατανόηση της περιφερειακής συνεργασίας.

Σύντομη ενημέρωση από την παρατήρηση πεδίου. Η αξιολόγηση δεν θα παρουσιάσει σε μια μακρά έκθεση. Συγκεκριμένες πληροφορίες από μελέτες περιπτώσεων θα τεκμηριώνονται στο ιστολόγιο. Μια σύντομη αναφορά πεδίων (μέγιστων 5 σελίδων) θα ενοποιήσει έπειτα τα βασικά ευρήματα της από την αξιολόγηση (π.χ. ποια μοντέλα κοινωνικών επιχειρήσεων αναδύονται; Πόσο αποτελεσματική υπήρξε η Κάριτας, κατά την υποστήριξή τους;)

Παρουσίαση για τη συνάντηση του ELBA στη Ρώμη. Η τελική συνάντηση του ELBA στη Ρώμη θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Θα χρησιμοποιηθεί ένα διάστημα δύο ωρών για τη συζήτηση των ευρημάτων της αξιολόγησης. Αυτή θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των πιο αξιολόγων αναφορών της αξιολόγησης και χώρο για συμμετοχή και συζήτηση των συμμετεχόντων.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης αποτελεί το σχετικό ιστολόγιο (blog) που δημιουργήθηκε και το οποίο τεκμηριώνει το έργο που έχει γίνει στην κάθε χώρα και είναι επισκέψιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://learningfromelba.wordpress.com/

Για κάθε χώρα θα δημοσιεύονται στο ιστολόγιο οι διαφορετικές θέσεις, επισημαίνοντας τα ευρήματα από την αλληλεπίδραση με τους διάφορους φορείς. Το ιστολόγιο επίσης θα περιλαμβάνει μια σύνοψη των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, μαζί με βίντεο, φωτογραφίες και άλλα συγκεκριμένα ευρήματα σχετικά με το κάθε έργο. Θα χρησιμοποιηθεί τέλος ως ένα διαδραστικό εργαλείο και ως τέτοιο θα αποτελέσει πόρο για το έργο που συντελείται συνολικά από το πρόγραμμα.

Το ιστολόγιο παρουσιάζει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι σημειώσεις αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ώστε να μοιράζονται, εν είδει ημερολογίου. Η χρησιμότητα του ιστολόγιου:

  • Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ακολουθούν την εξέλιξη της αξιολόγησης, μέσα από τις μαρτυρίες, την αλληλεπίδραση, τις ιδέες και τα επιτεύγματα, όπως αυτά παρουσιάζονται μέρα με τη μέρα. Η περιήγηση σε ένα ημερολόγιο είναι διαφορετική από την εξέταση μιας αναφοράς. Βοηθάει στη συμμετοχή, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων και των ιδεών που προκύπτουν, αποδεικνύοντας ότι πολλά στοιχεία μπορούν να συλληφθούν πιο αποτελεσματικά, παράλληλα με την καθημερινή εργασία που επιτελείται.
  • Δείχνει τη δυνατότητα σύνδεσης της «κριτικής ανάλυσης» και της επικοινωνίας. Συχνά, η επικοινωνία ενός έργου περιορίζεται συχνά σε συναντήσεις, αναφορές, διάσπαρτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένας από αυτούς δεν είναι πραγματικά αποτελεσματικός στη συγκομιδή της μάθησης και στην παρακολούθηση της προόδου με τρόπους που είναι ενδιαφέροντες. Η χρήση ενός ιστολόγιου (και των συνδεδεμένων εργαλείων που εμφανίζονται σε αυτό) μπορεί να καταδείξει και να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους για την αποτελεσματική επικοινωνία των πρακτικών.
  • Βοηθά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας. Η αξιολόγηση επιδιώκει να είναι διευκολυντική και συμμετοχική στη φύση της και να δημιουργήσει ένα χώρο για την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων για την συζήτηση και όχι μόνο να «παρουσιαστούν τα ευρήματα των αξιολογητών».
  • Δημιουργεί μια κουλτούρα συλλογής και μάθησης αποδεικτικών στοιχείων. Το blog θα μοιραστεί πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία, ιδέες που παραμένουν πολύ συχνά στα σημειωματάρια των αξιολογητών. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τεκμηριωθεί σωστά το έργο, η ιστορία του, τα επιτεύγματά του … και να δημιουργηθεί μια σταθερή πλατφόρμα για λογοδοσία και στρατηγική σκέψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ELBA μπορείτε να επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του προγράμματος στην παρακάτω διεύθυνση:

https://elbaproject17.wixsite.com/elba-social-economy