Επίσκεψη του Προέδρου του Ομοσπονδιακού Γραφείου Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας

Tην Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, επισκέφθηκαν το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς του Νέου Κόσμου, ο Πρόεδρος Δρ. Sommer και η Αντιπρόεδρος κ. Schumacher από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας, οι οποίοι συνοδεύονταν από το Νομικό Σύμβουλο κ. Magnus Adams.

 

Οι επισκέπτες μας ενημερώθηκαν αναλυτικά από την Project Manager του Προγράμματος «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» της Κάριτας Ελλάς για τις υπηρεσίες, τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται στο Κοινωνικό Κέντρο του Νέου Κόσμου ενώ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νομικές διαδικασίες όσον αφορά το Άσυλο και τους Πρόσφυγες και ενημερώθηκαν πλήρως γι’αυτές από τη Νομική Σύμβουλο του Κέντρου.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα» που αφορά την υποστήριξη και την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Γερμανίας.