Επίσκεψη Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του ΟΚΑΝΑ στο Κέντρο της Κυψέλης 

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη, από τους εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθηνών, και συγκεκριμένα από το Παράρτημα του ΟΚΑΝΑ, με πρωτοβουλία της Συμβούλου Σταδιοδρομίας και του Κοινωνικού Λειτουργού του.

Οι μαθητές του σχολείου γνώρισαν τις υπηρεσίες του Κέντρου της Κυψέλης και ειδικότερα τις παροχές που προσφέρονται προς ευάλωτες ομάδες στο νέο αυτό χώρο. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται ως προς την Εργασιακή Συμβουλευτική καθώς και τις δυνατότητες που δίνονται σε άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, όπου ήρθαν σε επαφή με τις Κοινωνικές, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) που δραστηριοποιούνται στην Αγορά, μαθαίνοντας λεπτομερέστερα τις διαδικασίες σύστασης μιας τέτοιας επιχείρησης. Η ημέρα ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική και ενθαρρυντική για τους μαθητές αυτούς, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για επανένταξη στην εργασιακή ζωή.

Το Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς

βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης 

και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.