Ο Γερμανός Αναπληρωτής Πρόξενος στο Κοινωνικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου  ο Αναπληρωτής Γενικός Πρόξενος της Γερμανίας κ. Carsten Müller. Στον κ. Müller παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις, τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τα μαθήματα που υλοποιεί και υποστηρίζει η Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκη, ενώ ξεναγήθηκε στους χώρους του Κοινωνικού Κέντρου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην οποία παραβρέθηκε και ο κ. Tobias Noelke, συντονιστής της Κάριτας Γερμανίας, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στις ροές των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή και στις ανάγκες τους.

Αναφορικά με τις δράσεις ένταξης στην Αγορά Εργασίας που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς, έγινε εκτενής συζήτηση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του Βιογραφικού Σημειώματος, τη συνέντευξη, την επαγγελματική εκπαίδευση, τη δικτύωση με τις επιχειρήσεις και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Müller επίσης ενημερώθηκε για όλες τις δράσεις που αναμένονται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα, όπως εκπαίδευση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.