Ομάδα συζήτησης με ωφελούμενους του Προγράμματος Στέγασης

Στις, 11.02.2019, φιλοξενούμενοι πρόσφυγες της Κάριτας Ελλάς μαζί με διεπιστημονική ομάδα από εργαζόμενους συν-διοργάνωσαν συνάντηση στον χώρο παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών του προγράμματος Αστικού Καταλύματος-ΕΣΤΙΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν αρχικά διάφορες πτυχές του προγράμματος όπως οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει και η ενταξιακή του πορεία και στη συνέχεια να ακουστούν οι ανάγκες, οι ιδέες και οι απόψεις των ίδιων των ανθρώπων που εξυπηρετούνται.

Όσον αφορά την ένταξή τους στην Ελλάδα, οι εξυπηρετούμενοι ανέφεραν ότι νιώθουν αποδεκτοί από την ελληνική κοινωνία, έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και επιθυμούν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανάγκη για επιπλέον στήριξη στον τομέα ευρέσεως εργασίας, και την επιθυμία να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην χώρα και να αποκτήσουν χρήσιμες επαγγελματικές δεξιότητες.

Στην ομαδική συζήτηση συμμετείχαν συνολικά δέκα πρόσφυγες από τη Συρία και το Αφγανιστάν, μεταξύ αυτών και πέντε δυναμικές και κινητοποιημένες γυναίκες. Εξυπηρετούμενοι και προσωπικό συνεργάστηκαν σε εγκάρδιο κλίμα με αποτέλεσμα να δομηθεί και να διεξαχθεί μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Τέλος, ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά δύο γυναικών που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμά μας, οι οποίες συντόνισαν δύο ομαδικές δραστηριότητες, που είχαν ως στόχο τη γνωριμία μεταξύ των μελών που συμμετείχαν στην συζήτηση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αστικού Καταλύματος» που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Κάριτας ΗΠΑ (CRS), το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες